Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen via mail eller telefon.

Personal
Varje avdelning har eget telefonnummer resp. mailadress

Förskolechef
Du kan även vända dig direkt till förskolechefen:
Gul Franzen: 079 077 7644  forskolechef@sipkista.se

Huvudman
Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till styrgruppsombud Hadeel Abbas det gör ni via mail forskolechef@piongrand.se

Utbildningsförvaltningen
Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00


Complaints
When you have a complaint, you need to follow the following procedure.

Pedagogues
First you contact the pedagogues of your child`s group by talking to them in person, contacting them through a phone call or via email.

Every group has their own phone number and email address:

The manager
If you could not solve your complaint with the pedagogues next step is to contact the preschool manager and book a meeting via a telephone call or by writing an email.

Gul Franzen: 079 077 7644  forskolechef@sipkista.se

Ombudsman
If the complaint was not solved by the manager of the preschool the next step is to contact

Steering group ombudsman Hadeel Abbas via email forskolechef@piongrand.se.

Education department
If the complaint is not resolved you can contact the education department via telephone call. Telephone number: 08 508 33000